Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tritrichomonas foetus u koček

10. 5. 2010

Tritrichomonas foetus u koček

D. Hypšová

 

Tritrichomonas foetus je jednobuněčný protozoální parazit, který způsobuje reprodukční onemocnění u dobytka. Laboratoř Laboklin uvádí, že v roce 1996 (podle údajů Winn Feline Foundation v roce 2003) byl poprvé zjištěn také ve stolici koček. T. foetus způsobuje u koček, jak prokázaly studie, dlouhotrvající průjmy. Stolice může být polutuhá nebo tekutá, někdy s příměsí hlenu nebo čerstvé krve. Neléčený zánět konečníku jako důsledek dlouhodobého průjmu může u některých koček způsobit inkontinenci.

 

Největší výskyt průjmu byl zaznamenán u koťat a mladých koček do jednoho roku, které pocházely většinu z prostředí útulků nebo chovných stanic, tedy míst s vysokou koncentrací koček.

 

Většina informací o infekci T. foetus pochází ze studií provedených v USA. Výskyt T. foetus  u nemocných koček byl potvrzen i ve  Velké Británii,  Německu, Itálii, Španělsku a Norsku. Ve Velké Británii je nyní T. foetus zjišťován až u 30 % odebraných vzorků stolice. Britští a němečtí  vědci uvádějí, že s mnohem větší pravděpodobností jsou infikovány čistokrevné  siamské, bengálské, mainské a habešské kočky.

 

Poruchy plodnosti, které jsou známy u nákazy dobytka T. foetus nebyly u koček – až na jeden případ z Norska- prokázány. Winn Feline Foundation uvádí ve své zprávě ze 4. března 2010, že byla provedena studie Gray S, Hunter S, Stone M, Gookin J. Assessment of reproductive tract disease in cats at risk for Tritrichomonas foetus infection. Am J Vet Res. 2010;71(1):76-81 , která neprokázala  poruchy plodnosti u koček při nákaze T. foetus.  U výše zmíněné kočky z Norska se vyvinula pyometra, ve které byl nalezen T. foetus. Kočka však mohla být predisponována k infekci podáváním orální antikoncepce (medroxyprogesteron acetát). Předpokládá se také, že kocouři mohou přechovávat T. foetus na předkožce.

 

Diagnóza

 

Byly vypracovány různé diagnostické metody, které se liší svou citlivostí. Je možný buď přímý důkaz z čerstvé stolice ( je-li v ní obsažen hlen, bývá v tomto místě největší pravděpodobnost výskytu T. foetus) , kdy je proveden nátěr na mikroskopické sklíčko a při zvětšení 200 – 400 x je možno T. foetus pozorovat ve vyšetřovaném vzorku. Jeho odlišení od girardií, které též způsobují průjem je jednak v mechanice jeho pohybu „trhavý pohyb vpřed“ a také v tom, že girardie mají dvě jádra. Pokud je kočka léčena antibiotiky, může dojít k potlačení množství vylučovaných T. foetus, což ztíží diagnózu.

 

Další, citlivější metodou je metoda kultivace (používá se čerstvá stolice)  organismu v tekutině, která byla původně vyvinuta pro testování u dobytka. Ke kultivaci dochází ve sterilním plastovém váčku s tekutinou (BioMed Diagnostic, Oregon, USA – doporučováno v USA, Laboklin kromě toho  používá také Trichomonas Medium od  firmy Heipha). Po inkubaci při pokojové teplotě je vzorek mikroskopicky  zkoumám každý druhý den po dobu 12 dnů. Girardie a další podobné organismy v tomto prostředí nerostou.

 

Nejcitlivější metodou je  polymerázová řetězová reakce (PCR), která dokáže detekovat přítomnost genetického materiálu T. foetus v organismu kočky. Do května 2009 bylo možno provádět důkaz pomocí PCR pouze ve specializovaných laboratořích v USA a Velké Británii. Nyní je již test dostupný i v Německu, v laboratoři Laboklin. Vzorkem může být čerstvá stolice nebo stěr z konečníku.

 

Dlouhodobá prognóza je pro infikované kočky dobrá. Infekci dokáží překonat překonat, dokonce i tehdy, není-li léčena. V takovém případě je však doba trvání průjmu 6 - 9 měsíců až několik let a vylučování T. foetus do okolního prostředí může někdy trvat i pět let. Překonání infekce je však pomalý proces . Zdá se, že většina infikovaných koček vylučuje T. foetus do okolí po mnoho měsíců po vyléčení průjmu.

 

Léčba

 

„Nedávná studie Dr. Jody Gookinové z North Carolina State University (která vykonala většinu svých prací na této infekci u koček) prokázala, že ronidazol (antibiotikum podobné, ale ne totožné s metronidazolem) má dobrou úspěšnost proti infekci T. foetus u koček (JVM, 2005 19 : 436, JVIM, 2006 20 : 536 – 543). Z omezeného počtu studií se zdá jeho použití relativně bezpečné, i když u malého počtu pacientů  se vyvinuly neurologické příznaky, např. záškuby nebo záchvaty, které odezněly po vysazení léků. (Neurologické příznaky byly podobné příznakům  u některých koťat nebo koček s onemocněním jater, když jim byly podávány standardní nebo vysoké dávky metronidazolu).“

 

Ronidazol však není určen pro použití u koček. O jeho vedlejších účincích a toxicitě u koček není nic známo. Není možné podat jej březím kočkám a i z použití v humánní medicíně je znám jeho mutagení a teratogení (Teratogenem může být např. chemická látka, záření atd., která může způsobit narušení vývoje orgánů, jejich růst  nebo poruchu jejich funkce během embryonálního nebo fetálního vývoje) účinek. Jeho použití veterinárním lékařem je možné jen s nejvyšší opatrností a s písemným souhlasem majitele. Počáteční studie  navrhují podávání dávky 30 – 50 mg / kg jednou až dvakrát denně po dobu dvou týdnů, což je schopno jak vyléčit klinické příznaky, tak potenciálně vymýtit T. foetus. Avšak doporučitelné je podávání dávek na spodní hranici (30 mg /kg)  a pro koťata nebo kočky s hepatopatií se doporučuje  dávka 10 mg /kg jednou nebo dvakrát denně po dobu dvou týdnů. Hořkost prášku vyžaduje jeho podávání v kapslích. Ronidazol se běžně používá k léčbě trichomonóz u ptáků (např. holubů).

 

Předpokládá se, že T. foetus by mohl infikovat i člověka. Jako prevence se doporučuje dodržování základní hygieny, což závoeň zamezuje šíření T. foetus prostřednictvím člověka na jiné kočky.

 

Pro další informace týkající se T. foetus u koček : www.fabcats.org

 

Test na T. foetus nabízí i německá laboratoř Laboklin (kultivační i PCR).

 

Použitá literatura:

1. Andy Sparkes, A.,  Mardell, E., Wood, K., Gun-Moore , D. – Tritrichomonas infection in cats, http://www.fabcats.org/breeders/infosheets/tritrichomonas.html

2. Tritrichomonas foetus - ein relevanter Durchfallerreger bei der Katze?  – Laboklin, Germany, http://laboklin.com/pages/html/de/VetInfo/aktuell/lab_akt_0902.htm

 

3. Tritrichomonas and Reproductive Disease in cats, Winn Feline Foundation,

http://winnfelinehealth.blogspot.com/2010/03/tritrichomonas-and-reproductive-disease.html