Jdi na obsah Jdi na menu
 


Onemocnění srdce u koček

5. 10. 2009

Onemocnění srdce u koček

 

V časopise Katzen Extra 9/2009 vyšel velice zajímavý článek Lisbeth Gross „Die kleine Herzkunde“. Je věnován onemocnění srdce u koček, která mohou být, stejně jako u jiných živočišných druhů vrozená, dědičná nebo způsobená infekčními onemocněními, chybnou stravou, stressem či obezitou. Přestože se výzkumu srdečních chorob u zvířat věnuje velká pozornost – jsou zvířecím modelem pro lidská onemocnění –zdaleka ještě není známo vše, co se na rozvoji srdečních onemocnění podílí.

 

  Onemocnění srdce dělí autorka článku následovně :

 

1.      Kardiomyopatie , což jsou primární onemocnění srdečního svalu. Můžeme je ještě dále dělit na různé formy :

 

 

·        Hypertrofickou(HCM) – při ní dochází ke ztluštění stěny levé srdeční komory a přepážky. Chovatelům je velmi dobře známa z výzkumů profesora Kittlesona a Dr. Meursové v souvislosti s plemeny Ragdoll a Mainská mývalí. Vyskytuje se však téměř u všech kočičích plemen, rozšířená je např. i u Britských koček. Více informací :

 

 http://www.nchk.estranky.cz/clanky/zdravotni-programy-nchk/zdravotvni-program-hcm-rag--hcm-u-plemene-ragdoll

 

 

·        Dilatativní(DCM) – při této formě dochází k rozšíření srdeční komory a zeslabení stěn komor. Až do konce 80. let to bylo nejčastější primární onemocnění srdce u koček. Bylo způsobeno nedostatkem esenciální kyseliny taurinu, které kočky potřebují 25 – 50 mg denně, v průmyslově vyráběných krmivech. Poté, co byla odhalena příčina tohoto onemocnění a výrobci zvýšili obsah taurinu v krmivu, se DCM u koček vyskytuje zřídka. Nedostatek taurinu však není jedinou příčinou této formy kardiomyopatie. Onemocnění se projevuje akutní srdeční nedostatečností s abnormálně nízkou teplotou, dušností a malátností a ve vzácných případech může být spojeno se ztrátou chuti k jídlu a zvracením. Některé kočky mohou vykazovat dušnost a nepohyblivost spojenou s bolestivostí končetin či jejich zchromnutím. Kočky mívají slabý puls, lehké systolické šelesty nebo galop a mohou se objevit i arytmie. Autorka článku uvádí, že nejčastější příčinou, proč majitel kočku přinese k veterináři, je u tohoto onemocnění zchromnutí zadních končetin v důsledku thromboembolie, přičemž mohou být postiženy i přední končetiny nebo jiný orgán .

 

 

·        Restriktivní (RCM)- Jedná se o druhou nejčastější formu kardiomyopatie u koček.Podle uvedeného článku bývají pacienti s RCM  poněkud starší, než kočky s HCM. Symptomatika i klinické nálezy obou onemocnění jsou si značně podobné. Zatím není jasné, co vede k tomuto onemocnění, ale vědci se domnívají, že jeho příčinou může být diastolická dysfunkce.

 

2.      Arteriální thromoboembolie (FATE) – Toto onemocnění může nastat při všech chronických onemocněních srdce. Na rozdíl od lidí, jak uvádí autorka článku, se žilní a plicní embolie vyskytuje u koček zřídka. Pokud se thromby vytvoří na předních končetinách a výskyt thromů není zároveň spojen se srdeční nedostatečností, je lepší šance na úspěšnou léčbu. Krevní sraženiny se  však mohou vyskytovat i v artériích ledvin či jiných vnitřních orgánů. Rizikovým faktorem je pomalá cirkulace krve. Při FATE dochází ke kombinaci ucpání cév a jejich zúžení, což vede k odkrvení v místě ucpání artérie a tím k poškození nervů a svalů. Poškození je nevratné, pokud tato situace trvá 6 – 12 hodin.

 

 

3.      Onemocnění osrdečníku – K tomuto druhu onemocnění dochází u koček vzácněji, než je tomu např. u psů. Nejčastější příčinou onemocnění osrdečníku jsou infekční onemocnění, jako je např. FIP nebo nádorová onemocnění (lymfosarkom).

 

 

4.      Vrozené srdeční vady – Tyto vady bývají způsobeny dysplazií mitrální chlopně nebo chybnou stavbou trojcípé chlopně mezi pravou předsíní a pravou srdeční komorou. Velmi  častou vadou je také defekt komorové přepážky. Většina koček, jak uvádí autorka článku, nepotřebuje žádnou léčbu a může vést zcela normální život. Některé kočky však potřebují podávání léků nebo chirurgický zásah. Kromě těchto poměrně častých vrozených vad se můžeme setkávat i se vzácnějšími, jako je otevřené spojení mezi plicní arterií a aortou, které je léčitelné pouze chirurgicky, nebo defekt poloměsíčité chlopně. U malých koťat se u posledního jmenovaného defektu většinou nevyskytují žádné symptomy, zatímco u starších zvířat je možná diagnóza na základě echokardiografického vyšetření.

 

U všech onemocnění srdce autorka doporučuje chránit kočky před stresem a nadváhou. Podávání kvalitního krmiva s vysokým obsahem snadno stravitelných proteinů může výrazně zlepšovat kvalitu života kočky, která trpí srdečním onemocněním.

 

Použitá literatura:

Eine kleine Herzkunde, Gross, L., Katzen Extra 2/2009